Құқық және ұйымдастырушылықпен қамтамасыз ету бөлімі